Materiaal voor de pers

Hier vindt u materiaal, speciaal verzameld voor de (schrijvende) pers. Het gaat dan om een beknopte biografie van Mirjam Daalmans en om hoge resolutie foto's van de celliste in actie.

Biografie

Hoge resolutie afbeeldingen

Indien u meer of ander materiaal aangeleverd wenst te krijgen, neemt u dan contact op. Dat kan via het contactformulier op de website.