Lespraktijk

Voor de cellolessen hanteer ik de tarieven zoals ze zijn voorgeschreven door de FNV KIEM, waarbij ik ben aangesloten. Voor vakbekwame privépedagogen geldt een minimum honorariumrichtlijn per lesuur.

 Het tarief is € 1.520,-- per jaar. Hierin zijn begrepen 40 lesuren van 60 minuten (dat is € 38,00 per gegeven lesuur). Het tarief is exclusief eventueel in rekening te brengen omzetbelasting (21%). Dit geldt bij lesgeven aan leerlingen vanaf 21 jaar indien geen gebruik kan worden gemaakt van de Kleine OndernemersRegeling (KOR).

Uitgangspunt bij de vaststelling van het aantal lesweken is dat de vakanties van het basis- of voortgezet onderwijs worden gevolgd.

Neem voor de exacte lesprijs in uw situatie even contact met me op. We kunnen dan samen kijken welke lesduur, frequentie en tarief voor u van toepassing is.

Op de lesovereenkomsten voor het geven van privé-muziekonderwijs zijn de door de FNV KIEM voorgeschreven lesbepalingen van toepassing. U kunt deze hier downloaden: Lesbepalingen.


Home Lespraktijk tarieven Tarieven